BRIDGEpreklady z/do anglického jazyka

Som úradná prekladateľka pre jazyk anglický, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Evidenčné číslo: 970679
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti

Ponuka

PONÚKAM VÁM:
 • Úradné preklady z/do anglického jazyka
 • Elektronické úradné preklady z/do anglického jazyka
 • Bežné preklady z/do anglického jazyka
 • prehľad služieb

Výhody

 • Vysoká kvalita
 • Prax vyše 15 rokov
 • Dôvernosť
 • Spoľahlivosť
 • Kvalifikácia
 • Dostupnosť
 • Férovosť
 • Rýchlosť